Landsbygdsfiber i media

Se landsbygdsfiber i media

Media länk

Annonser

Byggbeslut taget av IP-Only

IMG_3928

ÄNTLIGEN GODA NYHETER!!!

IP-ONLY HAR NU TAGIT BESLUT OM BYGGNATION AV FIBERPROJEKTET! Arbetet kan fortsätta. Nästa fas är en detaljerad undersökning från företaget. Sedan ska alla avtal skrivas med markägare och myndigheter. Information om detta skickas ut i brev till samtliga boende i området. Vi fortsätter att ta mot beställningar!

 

SAMMANDRAG AV FIBERMÖTEN MED BYNET/IP-ONLY AV MARKUS NYBERG

IP-Only och ByNet

IP-Only är Sveriges näst största nätägare. Det är ett Wallenberg bolag med EQT bakom sig som satsar 10 till 15 miljarder på fiberutbyggnaden i landet. Man har stora kunder som Nasdaq, Mc Donalds, Systembolaget, Sveriges Radio, SVT, Aftonbladet, Blocket m fl. Alla de här företagen har sin uppkoppling via IP-Only.
IP-Only är ägare av ByNet som har 13 årig erfarenhet och kompetens med att bygga fiber på landsbygden. Man erbjuder lösningar för helakommuner med samma pris till alla hushållen.

Varför fiber?

Tjänsterna med fiber är betydligt billigare än motsvarande mobila. Fiberanslutningen kan leverera en trippleplay-lösning. Dvs internet, tv-kanaler och telefoni för 440 kr vilket kan vara halva priset mot vad man normalt har.
En fiberanslutning kan erbjuda sjukvårdstjänster i hemmet vilket kan bli mycket behövligt i framtiden. Blodtrycksmätare kan kopplas upp och man kan ha video-samtal med läkare och sköterska. Detta medför att man med trygghet kan bo kvar länge i sin bostad.
Nuvarande infrastruktur läggs ner
Studera på universitet via en distanslösning. En fast bredbandsuppkoppling möjliggör att man deltar i föreläsningar i realtid.
En fiberanslutning ökar värdet på fastigheten och kan innebära en ökning av antalet bud vid en försäljning.
Du köper en hastighet och du får tanka ner hur mycket som helst. Det finns ingen begränsning och det tillkommer inga kostnader.
Mycket bättre uppkoppling mot bredbandsintensiva tjänster. Man kan se tv program i mycket hög kvalitet och se dem när man vill.

Drift av nätet

IP-Only äger nätet, sköter service och underhåll. Vid strömavbrott har man reservkraft i 12 timmar. NOC är en central som är konstant bemannad och som övervakar nätet 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och 365 dagar om året. Vid driftstörning eller avbrott påbörjas arbetet med att lösa problemet inom 4 timmar. Om någon utrustning går sönder eller blir omodern så byts den ut. Ingen kostnad för det läggs på kunderna. Utrusningen kommer hela tiden att ligga i nivå med de tjänster som efterfrågas.

Tjänster

Alla tjänsteleverantörer bjuds in på exakt lika villkor. IP-Only har ingen egen tjänsteleverantör.
IP-Only är ensamma om att erbjuda Hot Spot. Där kan du beställa tjänster om 24 timmar, en vecka eller en månad i taget. Perfekt för fritidshus. Man beställer i förväg, har de tjänster man önskar under vistelsen i huset och när man åker därifrån betalar man inget mer.

Din fiberanslutning

19,900:- inkl moms helt nyckelfärdigt. Grävning, borrning i vägg oh anslutning av anslutning-dosa på valfri yttervägg i huset. Det monteras en dosa på väggens utsida och en dosa på motstående sida inomhus. Det krävs tillgång till elanslutning i närheten. När installationen är klar och fungerar kommer en faktura som betalas inom 30 dagar. Man kan betala fakturan via sin fiberanslutning, är tanken. Möjlighet till delbetalning med bra villkor.

Markentreprenad

Fiberkabeln i 50 mm skyddslag plöjs ner på et djup om ca 60 cm. Liten åverkan på marken. Styrd borrning under vägar och vattendrag. Man går i största möjligaste mån läng med ytterkanten på dike vid väg. Man undviker att påverka gröda på åkermark, täckdikningar eller andra kablar. Ersättning för sönderkörd gröda betalas ut av företaget.

Tomtprojektering

En representant från IP-Only kommer ut till varje enskilt hus. Ni går tillsammans igenom var kabeln ska läggas ner och var i huset den ska installeras. Det är fastighetsägarens ansvar att upplysa om befintliga kablar på tomten. Alla hushåll kommer att kontaktas innan per telefon så det är viktigt att man svarar fast man inte känner igen telefonnumret.

Tidsplan

Avtal ska av er lämnas in före 23 februari. Har tillräckligt många skrivit på tas ett byggbeslut.En detaljerad karta över fibernätet skapas. Man ser vilka markägare som blir berörda. Markägarna i fråga kontaktas. Trafikverket kontaktas för ansökan om en mängd tillstånd. Speciallösningar som sjökabel planeras och tillstånd ansöks. Ca 18 mil kabel ska grävas och plöjas ner. Hushållen installeras och ansluts och kopplas upp. Vi hoppas på ett färdigställande under 2018.
För att det här ska bli verklighet behöver vi stöd och hjälp från er alla! Ta kontakt med era grannar, fråga om man har fått all information samt avtal. Berätta om fördelarna med en fiberanslutning och chanserna att ni får en sådan ökar. Vi hjälp åt och håller kontakten. Fråga direkt om något är oklart.
Det är nu vi har chansen att lyckas med detta! IP-Only har fått stöd om 14 miljoner kr tilldelat för det här projektet. Det är IP-Only som kan genomföra detta. Ingen annan aktör. Om inte tillräckligt många hushåll skriver avtal med företaget blir det ingen byggstart. Pengarna betalas inte ut av Länsstyrelsen utan går till ett annat projekt. Det här är vår chans! Förslagsvis tar vi den.

(Sammandraget är efter min egen upplevelse av vad som kommunicerades på mötena)
Markus Nyberg

Information till er som är intresserade av fiber.

Vid skrivande stund så har cirka 170 st skrivit på avtalet för fiber. Sista anmälan är i slutet av februari. Varför är det viktigt att skriva på avtalet så snart som möjligt? När vi har kommit upp till ca 350 st anmälningar så kan vi fortsätta med nästa steg. Vad är då nästa steg?

1 En detaljerad plan över fiberkablarnas dragning kan skapas.
2 Alla berörda markägare kan kontaktas.
3 Söka tillstånd från myndigheter såsom Trafikverket och Länsstyrelsen.
4 Varje hushåll kontaktas personligen av gårdsprojektör så att man på plats kan komma överens om hur fiberkabeln ska dras och installeras i fastigheten.
5 Grävning och installation kan påbörjas.

Nedan är länk för att skriva på avtal med IP-Only

Till anmälan

Med vänliga hälsningar

Projektgruppen

Landsbygdsfiber